Utrecht en Uppsala vieren de eenheid

PDF PDF Print

Een nieuw wij: Utrecht en Uppsala vieren de eenheid

Het wordt een bijzondere oecumenische viering op 20 januari in Utrecht, en u kunt erbij zijn - in de Gertrudiskathedraal om 15.30 uur. De aartsbisschop van Uppsala, Antje Jackelén - de eerste vrouwelijke aartsbisschop ter wereld - komt met een delegatie van haar kerk vieren dat de oud-katholieke kerkfamilie en de Zweedse Kerk, lid van de Lutherse Wereldfederatie, volledige kerkelijke gemeenschap met elkaar konden vaststellen. Dat betekent dat ze elkaar als broers en zussen erkennen, leden van één familie. Ze doen dat ondanks alle historisch gegroeide verschillen.

Zo'n erkenning komt in de wereldwijde oecumene niet vaak voor. Daarom bestaat er aanzienlijke oecumenische belangstelling voor deze viering, zowel vanuit de Anglicaanse Kerkgemeenschap, waarmee beiden al langere tijd in communie staan, als vanuit andere bevriende kerken. 

In de viering zal Aartsbisschop Antje Jackelén preken - in het Engels, de taal die naast Nederlands, Duits en Zweeds het meeste in de viering zal worden gebruikt. Voorganger is de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, en twee koren zingen in de eucharistieviering: het oud-katholiek kathedraal koor en de kinderen van de buitenschoolse koorschool Utrecht.

Wat is de aanleiding? In 2016 kon na een officiële dialoog van meer dan tien jaar (de contacten dateren van lange tijd daarvoor) worden vastgesteld dat elk van de twee kerken in elkaar de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk van Jezus Christus gerealiseerd zien, en dat de continuïteit van de apostolische traditie in beiden bestaat. Dat betekent dat alle ambten en sacramenten wederzijds worden erkend en dat gelovigen in elkaars kerken de sacramenten kunnen ontvangen. Bisschoppen zullen deelnemen aan de handoplegging bij de consecratie van bisschoppen in de andere kerk. Wat de twee kerken in het bijzonder verbindt, is de combinatie van een rijk liturgisch leven met de Eucharistie als het hart, het behoud van de historische apostolische successie, de openstelling van alle ambten voor vrouwen en mannen, de decennia-lange inzet voor de oecumene, het besef dat eenheid geen uniformiteit hoeft te betekenen en een open en kritische houding naar de cultuur.

U bent van harte welkom in deze viering!

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 januari 2018

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag 27 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum