Gemeentevergadering Najaar 2018

UITNODIGING
Gemeentevergadering Najaar 2018

 

Alle parochianen worden uitgenodigd voor het bijwonen van deze speciale najaarsgemeentevergadering 2018:

Datum             Dinsdag 9 oktober

Aanvang          Vergadering 20.00 uur / zaal open 19.45 uur

Locatie                        Verenigingsgebouw Egmond
Julianastraat 5, Egmond aan Zee

 

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Aanwezigen/afwezigen
  Definitieve vaststelling van de agenda
 3. Goedkeuring van het verslag van de voorjaarsgemeentevergadering 2017
 4. Korte zaken voortkomend uit het verslag
 5. Verenigingsgebouw Egmond: kansen voor de toekomst
  PAUZE
 6. Jaarlijkse algemene Synode op 24 november 2018
  Toelichting op de agenda – nog niet verschenen – indien beschikbaar zie website van de parochie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Aan- en afmeldingen graag via de het secretariaat. Contact-gegevens achterin dit Scheepje. Hebt u punten welke u graag op de agenda zou zien, dan kunt u die ook doorgeven aan het secretariaat. Het verslag van de vorige keer is ook via het secretariaat verkrijgbaar. Graag op tijd aanvragen.

Wij willen u speciaal wijzen op punt 5 van onze agenda. Deze heeft betrekking op de huidige situatie van ’t Verenigingsgebouw Egmond én op de toekomst van dit gebouw, met name om het financieel rendabel te houden. Als bestuur willen we u graag deelgenoot maken van een uitdagende kans voor ’t Vereni-gingsgebouw Egmond. Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet en vernemen graag uw reactie in de vergadering.

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag 27 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum