Gemeentevergadering Najaar 2017

UITNODIGING
Gemeentevergadering Najaar 2017

 

Alle parochianen worden uitgenodigd voor het bijwonen van deze speciale najaarsgemeentevergadering 2017:

Datum                   Dinsdag 7 november 2017

Aanvang                Eucharistie 19.00 uur | H. Willibrord
Locatie                  Kerkgebouw, Voorstraat 112, Egmond aan Zee
                                         (in de kring voor in de kerk)
Aanvang                Vergadering 20.15 uur

Locatie                  Verenigingsgebouw Egmond
Julianastraat 5, Egmond aan Zee

 

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Aanwezigen/afwezigen
  Definitieve vaststelling van de agenda
 3. Goedkeuring van het verslag van de voorjaarsgemeentevergadering 2017
 4. Korte zaken voortkomend uit het verslag
  * kascontrole-commissie instellen
 5. Terugblik op de brievenactie van de parochie
  * opzet
  * uitwerking
  * resultaten: positief/negatief
  PAUZE
 6. Jaarlijkse algemene Synode op 18 november 2017
  Toelichting op de agenda
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Aan- en afmeldingen graag via de het secretariaat. Hebt u punten welke u graag op de agenda zou zien, dan kunt u die ook doorgeven aan het secretariaat. Het verslag van de vorige keer is ook via het secretariaat verkrijgbaar. speedmintje2009@live.nl

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus en december)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag 27 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum