Na groots carnavalsfeest een ingetogen Aswoensdag 2018

Eucharistieviering + Asoplegging

Veertigdagentijd 2019
6 maart 2019 is het Aswoensdag. Het begin van de veertig dagen van inkeer en bezinning als voorbereiding op het lijden en sterven én de opstanding van Jezus Christus. We komen op Aswoensdag als parochie om 19.00 uur bijelkaar voor de viering van de Eucharistie, waarin ons ook een beetje as - in kruisvorm - op het hoofd wordt gestrooid..

Gedurende de zes zondagen van de veertigdagen komen we iedere zondag (of soms op zaterdagavond), om zó onze opgang naar Pasen sámen te maken! En ook door de week komen we samen op woensdagochtend om 09.00 uur voor de Eucharistie en op woensdagavond om 19.30 uur voor de Oecumenische Vastenmeditatie in de Protestantse Kerk.

De 40dagentijd is een bevrijdingsverhaal. God ziet de onderdrukking van zijn volk in Egypte en komt het te hulp. Die bevrijding gaat niet vanzelf; het is een lange weg door de woestijn die uitloopt in een eigen, nieuw land. Deze tocht is het verhaal van Gods mededogen met alle mensen die onderdrukt worden, niet meetellen, in de marge leven, vluchtelingen, armen.

Voor ons betekent die weg naar vrijheid een voortdurende opdracht: inclusief denken, niemand uitsluiten; want alle mensen zijn het waard om te leven en gelukkig te zijn.

Oud-Katholieke Ste. Agneskerk
Voorstraat 112
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

  Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
  Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
  Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
  (ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
  Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
  iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
  iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
  3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
  4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

  1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
  Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
  In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
  In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
  In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
  Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag 27 juni. Aanvang 19.30 uur.
  Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum