Allerzielen


Ieder jaar is 2 november een belangrijke en indrukwekkende dag in het kerk-zijn als parochie. Het is dé dag waarop wij als parochiegemeenschap diegenen herdenken en bij name noemen die in de afgelopen twee jaar overleden zijn. We komen dan bij elkaar voor de viering van de H. Eucharistie in de parochiekerk van St. Agnes aan de Voorstraat 112 in Egmond aan Zee.

Zij die een dierbare hebben verloren in het afgelopen twee jaar, nodig ik bijzonder uit om deze viering met ons mee te maken: de naam van hun dierbare overledene zal dan ook genoemd worden in de voorbede en voor hem/haar zal een kaars ter nagedachtenis en gebed worden ontstoken.

U bent allen van harte welkom in deze viering. Aansluitend aan de viering bent u allen van harte welkom bij het koffie/thee drinken in het ‘Verenigingsgebouw Egmond’ aan de Julianastraat 5 in Egmond aan Zee.

Pastoor Rudolf Scheltinga.

  Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
  Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
  Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
  (ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
  Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
  iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
  iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
  3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
  4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

  1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
  Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
  In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
  In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
  In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
  Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag 27 juni. Aanvang 19.30 uur.
  Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum