Kerkdiensten

De liturgie
De Oud-Katholieke kerk hecht vanouds veel belang aan de liturgie, de ordening van de eredienst. In het sacramentele leven klopt als het ware het hart van de Kerk. Op de zondag komt de gemeente bijeen om de Eucharistie te vieren, de maaltijd van brood en wijn, in navolging van hetgeen Christus en Zijn leerlingen hebben gedaan op de avond voordat de Meester Zijn lijden zou volbrengen. In de Eucharistische Viering is Christus werkelijk tegenwoordig onder de tekenen van brood en wijn. In de liturgische vieringen komen het mysterie van de verlossing van het individu en de bevrijding van het volk Gods, zowel van de hele wereld en de hele schepping, samen: Gods Koninkrijk wordt aangekondigd als het doel van ons leven en meer dan dat: het is er al, het is aanwezig waar mensen elkaar goed doen in Christus' naam en de wereld en de schepping beheren met eerbied en respect voor God. De viering van de Eucharistie geschiedt met inachtneming van eeuwenoude vormen en gebruiken, maar steeds zonder dat deze de overhand hebben over wat zij betekenen. Het is geen ritueel dat afgewikkeld wordt omdat het nu eenmaal "zo hoort". De Oud-Katholieke Kerk kent verschillende soorten diensten en een grote verscheidenheid aan liturgische gebruiken, voorwerpen, gewaden en muziek. Juist door die verscheidenheid lijkt zij soms ontoegankelijk en verbijstert de toevallige bezoeker. Maar wie wil doordringen in de fascinerende WERELD VAN DE LITURGIE wordt beloond door de ervaring van diep geestelijk leven, dat door schoonheid en rijke traditie wordt begeleid.

Liturgie in de Anglicaanse kerk, Church of England: LINK

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum