Wereldraad van Kerken 70 jaar / 23 augustus 2018


 

Op zondag 26 augustus, om 9.05 uur, NPO 2, zendt de EO de viering uit ter gelegenheid van 70 jaar Wereldraad van Kerken vanuit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar werd de Wereldraad van Kerken in 1948 opgericht. 

Internationale viering namens 500 miljoen christenen wereldwijd in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Precies zeventig jaar later, op exact dezelfde plek, wordt dit jubileum gevierd met een feestelijke internationale (Engelstalige) viering. Bekijk hier de live-stream van déze viering! LINK

‘s Ochtends organiseert de Protestantse Theologische Universiteit een symposium waar Mpho Tutu spreekt. ‘s Middags start om 13.00 uur The Walk of Peace. Ongeveer 150 mensen nemen deel aan deze vredeswandeling die eindigt op de Dam onder begeleiding van een brassband van het Leger des Heils.

Jubileumviering

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en dr. Agnes Abuom (voorzitter van het bestuur van de Wereldraad) vervullen beide een rol in de jubileumviering. De viering vindt plaats in De Nieuwe Kerk Amsterdam en begint om 16.00 uur. 

Jongeren uit verschillende landen (o.a. Zuid-Korea, Colombia, Ghana) verzorgen een theatrale performance tijdens de viering met als thema ‘Droom’. Muziek wordt verzorgd door ‘The Passion Koor’ uit de Bijlmer o.l.v. Kirsten Michel; Henk Verhoef, organist van De Nieuwe Kerk; Marian Jaspers Fayer (dwarsfluit) en Gertru Pasveer (harp).

De walk of peace en de viering zijn vanaf 15.40 uur via een livestream te volgen op www.eo.nl/kerkdiensten. Een compilatie van de viering wordt op 26 augustus om 9.15 uur op NPO2 uitgezonden door de EO. 

Over de Wereldraad van Kerken

Met de oprichting van de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als grootste oecumenische organisatie heeft zij vanaf het begin niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad meer dan 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Zij voelen zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen.

Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. 

Symposium en pelgrimage

De Protestants Theologische Universiteit organiseert een symposium met als thema ‘Hospitality on a pilgrim's way to peace and justice’. Sprekers zijn Mpho Tutu, directeur van de Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation en Oud CDA-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Dit symposium vindt plaats op 23 augustus, 11.00 uur in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aanmelden kan, klik hier 

Daarnaast is er een pelgrimstocht - een zogenaamde ‘Walk of Peace’ - door Amsterdam. Deze start om 13.00 uur in de Hoftuin van de Protestantse Kerk te Amsterdam en eindigt rond 15.00 uur op de Dam. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert. Tijdens de wandeling stoppen de pelgrims bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, Armeense Kerk en Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Aanmelden kan, klik hier.  

Meer informatie over het jubileum: klik hier. 


Foto's:
1. Tijdens het centraal comité in Bossey werd ook aandacht geschonken aan het aankomende jubileum in Amsterdam, voorzitter Agnes Abuom en secretaris Olav Fykse Tveit sneden een feestelijke taart aan. 
2. De feestelijke taart. 
3. De voorzitster uit Kenia deelde persoonlijk porties uit aan de bezoekers. 
4. Mensen nemen foto's en twee Nederlandse afgevaardigden kijken beminnelijk toe, Joris Vercammen (oud-katholiek) en Karin van den Broeke (pkn). 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum