Gemeentevergadering Voorjaar 2018

Gemeentevergadering Voorjaar 2018

 

Alle parochianen worden uitgenodigd voor het bijwonen van de voorjaarsgemeentevergadering 2018.

Datum           Dinsdag 29 mei 2018

Aanvang       20.00 uur – inloop van 19.45 uur

Locatie          Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Aanwezigen/afwezigen
 3. Definitieve vaststelling van de agenda
 4. Eerste rondvraag.
 5. Goedkeuring van het verslag van de najaarsgemeentevergadering 2017
 6. Korte zaken voortkomend uit het verslag
 7. Pastoraal jaarverslag 2017 door de pastoor
 8. Financieel verslag 2017 en verslag van de kascontrole commissie
  en begroting 2018-2019
 9. Stand van zaken betreffende voorstellen om te komen tot een herinrichting van ons kerkgebouw
 10. Tweede rondvraag
 11. Sluiting

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum