Bericht van Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN

 

De Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN is haar werkzaamheden gestart en gereed om (nieuwe) meldingen te ontvangen en te behandelen. 

Wij nodigen iedereen uit om contact op te nemen in het geval u slachtoffer bent (geweest) van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag binnen de OKKN of als u daarvan getuige bent geweest of er op enigerlei wijze kennis van hebt gekregen. 

Dat kan per telefoon of via een mail of chat. 

• Telefoon: 0900-9999001 

www.verbreekdestilte.nl (voor mail of chat) 

U kunt ook mailen naar de secretaris van de Onderzoekscommissie. 
Haar mailadres is: m.denekamp@casema.nl.

Uw melding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Ook zullen wij in de komende tijd mensen benaderen van wie ons bekend is dat zij ons informatie kunnen verschaffen.

Voor de verdere gang van zaken verwijst de Onderzoekscommissie naar haar protocol (met bijlage).

De Onderzoekscommissie bestaat uit de volgende personen:  

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag 27 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum